telefon restaurant la fageda Tel.Restaurant 972 27 38 11 /
631 475 407
telefon camping la fageda Tel.Càmping 972 27 12 39
Divendres i Dissabte:10:00-20:00
de Diumenge a Dijous: 10:00-18:00

 

Horari recepció:

Ajut per la construcció de murs de pedra seca a l’entrada del Càmping La Fageda

Ajut per la construcció de murs de pedra seca a l’entrada del Càmping La Fageda

05/12/2022

El Càmping La Fageda ha estat beneficiari de l’ajut per la construcció de murs de pedra seca a
l’entrada de la convocatòria de subvencions als espais naturals de Catalunya als habitats i
espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022
(operacions 04.04.01 ) per un import de 18.561,35 € ( 43% PDR i % 57% Del Departament
d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural)
Amb les actuacions realitzades s’ha obtingut els següents objectius:
- Ja es poden observar determinades especies autòctones com entren i surten
dels forats entre les pedres del mur, tot i que esperem veure’n moltes més ja
que encara és recent la construcció del mur.
- Ens ha servit per contenir la feixa i posar en valor els arbres centenàris que hi
ha (un roure i 2 alzines), aquesta millora de la zona verda ens ha permès fer
que estiguin en un entorn més digne i que el visitant els pugui apreciar.
- Hem millorat la imatge de l’entrada del recinte, acompanyant així els usuaris de
l’establiment fins a l’entrada de la recepció sense que tinguin dubtes en la
connexió amb la carretera de la Canova.
- Ens ha ajudat a evitar que ens aparquin cotxes dels visitants de La Fageda d’en
Jordà. Amb el mur i el cartell de Càmping/restaurant queda clar que s’està
entrant a l’establiment i entren principalment els clients.
Hem evitat que s’obstrueixi el pas dels nostres clients, que normalment van
amb caravanes o autocaravanes i necessiten més espai, si es troben cotxes
aparcats al costat del camí, no passen.